+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Zespół

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd

 

Magdalena Agnieszka Mikulewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2005 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2003 roku związana ze sprzedażą i marketingiem. Od 2005 roku aktywnie planowała, organizowała i koordynowała eventy, wystawy branżowe i targi. Od 2010 roku prowadziła liczne działania marketingowe związane z kampaniami promocyjnymi i reklamą. Ponad 10 lat związana z firmą Diversey Polska Sp. z o.o. od 2014 roku obejmuje stanowisko Portfolio Manager East Area. Kompleksowo zarządza produktami w krajach: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia. Odpowiedzialna za wprowadzanie nowych produktów na rynki oraz udoskonalanie istniejących i pozycjonowanie ich na rynku. Od lat opracowuje plany i strategie rozwoju. Zarządza polityką cenową oraz aktywnie poszukuje możliwości zwiększenia sprzedaży. Od 2018 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Kancelarii Restrukturyzacje i Upadłości Sp. z o.o. Tworzy zespół profesjonalistów, których celem jest skuteczna pomoc ludziom, którzy w skutek zbiegu niefortunnych zdarzeń znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Rada Nadzorcza

 

Sebastian Mikulewicz

Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2012 roku. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz New Connect.

Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
Członek Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.


 

Marcin Ostaszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń.

W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.


 

Katarzyna Ostaszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2014 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, prawa pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodącej kancelarii radcowskiej w Warszawie.  Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz obsługi podmiotów należących do administracji publicznej. Doskonale zna specyfikę pracy z dokumentami spraw odnoszących się do ładu korporacyjnego.

Do jej zainteresowań należy również prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.