+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Upadłość konsumencka

Droga wyjścia z pętli długów dla zwykłego Kowalskiego, mówiąc dokładniej – postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale wskutek niesprzyjających okoliczności życiowych stały się niewypłacalne. Twoje życie dzięki nam stanie się wolne od długów. Odzyskasz płynność finansową i będziesz mógł wrócić na właściwe tory.

Upadłość konsumencka to droga wyjścia z pętli długów – postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale wskutek niesprzyjających okoliczności życiowych utraciły zdolność obsługiwania swoich bieżących należności finansowych. Na początku 2015 r. wprowadzono nowe regulacje znacząco łagodzące warunki na jakich upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne, dzięki czemu proces ten stał się bardziej dostępny dla dłużnika. Upadłość konsumencka skutkuje umorzeniem całości lub części długów. Nowe przepisy dopuszczają również możliwość samodzielnego przeprowadzenia likwidacji majątku przez dłużnika, stworzenie planu spłat i zawarcie porozumienia z wierzycielami, w czym profesjonalnie pomogą ci specjaliści z naszej kancelarii.

Postępowanie sądowe zwieńczone wydaniem postanowienia o upadłości skutkuje uwolnieniem dłużnika od zobowiązań i daje mu szanse na „nowy start”

Upadłość konsumencka

Celem dobrze poprowadzonej upadłości jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, polegające na umorzeniu całości lub części jego zadłużeń, których nie jest i w zaistniałej sytuacji nie będzie w stanie spłacić. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienia konsumenta z długów. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z takiej możliwości jest dowiedzenie, że konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem w toku postępowania upadłościowego, jak i w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania. Tak więc konsument, który bez swojej winy, wskutek niespodziewanych wydarzeń, stracił wypłacalność i nie podejmował działań na szkodę swoich wierzycieli, a wręcz przeciwnie – dążył do ugody z nimi, wykonując wynikające z ustawy obowiązki, uzyska ogłoszenie upadłości i oddłużenie.

Drugim zadaniem postępowania upadłościowego jest odzyskanie przez wierzycieli należności od niewypłacalnego konsumenta. W sytuacji, w której faktycznie konsument nie jest w stanie spłacić należności wobec wierzyciela, w postępowaniu upadłościowym przeprowadzona zostaje sprzedaż całości lub części majątku konsumenta. W ten sposób dochodzi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy w określonym ustawowo czasie zgłosili  swoje wierzytelności do sędziego – komisarza. Postępowanie upadłościowe prowadzi  do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli konsumenta, skumulowanych w jednym postępowaniu. Doświadczeni fachowcy z naszego zespołu zastąpią Cię w trudnych negocjacjach z firmami windykacyjnym i komornikami, zadbają o jak najdogodniejsze warunki zaspokojenia roszczeń ze strony wierzycieli.

zobacz więcej