+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Upadłość gospodarcza

Twoja firma popadła w tarapaty i nie wiesz jak się z nich wydostać? My wiemy i pomożemy Ci! Zapewniamy bezpieczne poprowadzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, lub postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa. Nie musisz się o nic martwić, będziemy prowadzić Cię za rękę w meandrach formalności.

Termin upadłość gospodarcza odnosi się do postępowania upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub do postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa. Upadłość gospodarczą może ogłosić przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Te samy zasady postępowania dotyczą jednoosobowej firmy, jak i większego podmiotu, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

Aby upadłość gospodarcza doszła do skutku konieczne jest spełnienie warunku niewypłacalności i posiadanie majątku (wolnego np. od hipoteki, czy zastawów), który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli w pewnym stopniu.

Specjaliści z KRU mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań i mogą pochwalić się stuprocentową skutecznością.

Upadłość gospodarcza

Przedsiębiorcy, którzy poprzez zbieg niefortunnych okoliczności wpadli w spiralę zadłużeń, której końcowym efektem jest stan niewypłacalności, mają prawo wnioskować o upadłość. Żeby jednak skorzystać z tego sposobu oddłużenia muszą spełnić kilka warunków. Najważniejszym jest złożenie do sądu upadłościowego wniosku o upadłość prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Jest to bardzo istotne, ponieważ oddalenie przez sąd złożonego wniosku daje przedsiębiorcy możliwość wykreślenia działalności z CEIDG. To działanie z kolei pozwala przedsiębiorcy złożyć wniosek o uzyskanie upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie pozwalające na zamknięcie nierentownej działalności i jednoczesne pozbycie się długów w postępowaniu znacznie prostszym niż oddłużanie firmy, przy czym przedsiębiorca może uwolnić się od długów zarówno firmowych, jak i prywatnych.

Jeżeli wniosek o upadłość prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nie zawiera braków formalnych i nie został oddalony, to jest rozpatrywany przez sąd w okresie trwającym mniej więcej trzy miesiące. W tym czasie dłużnik powinien w dalszym ciągu utrzymywać status przedsiębiorcy. Oznacza to, że prowadzona działalność gospodarcza nie powinna zostać zamknięta. Może ona zostać zawieszona, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo de facto przestało już funkcjonować. Ten ruch pozwoli zatrzymać narastające zadłużenie, np. z tytułu składek do ZUS-u. Wnioskodawca powinien także nie zaciągać w tym okresie nowych zobowiązań finansowych i w miarę możliwości na bieżąco spłacać wierzycieli oraz wypłacać wynagrodzenia pracownikom. Takie działania pozwalają stworzyć wizerunek rzetelnego dłużnika, co może zostać rozpatrzone przez sąd na korzyść niewypłacalnego przedsiębiorcy.

zobacz więcej