+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Restrukturyzacja

Nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli? W porę podjęte działania restrukturyzacyjne ochronią Cię przed postępowaniem windykacyjnym. Wynegocjujemy z wierzycielem, w Twoim imieniu, nowe warunki spłaty, np. zmianę okresu lub sposobu spłaty, zmianę wysokości oprocentowania, odroczenie kosztów obsługi zadłużenia.

Restrukturyzacja zadłużenia to opcja dla osób, które z różnych powodów życiowych nie są w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. W porę podjęte działania restrukturyzacyjne chronią klienta przed postępowaniem windykacyjnym, którego wszczęcie może spowodować wzrost zadłużenia w sposób lawinowy.

 

Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja nie dopuszcza do ogłoszenia upadłości dłużnika
– pozwala mu na utrzymanie dotychczasowej pozycji życiowej i zawodowej

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie struktury zobowiązania poprzez negocjowanie nowych warunków spłaty z wierzycielem, np. zmiany okresu lub sposobu spłaty, zmiany wysokości oprocentowania, odroczenie kosztów obsługi zadłużenia. Może to być również konsolidacja kilku zadłużeń w jedno albo wprowadzenie rat balonowych, polegających na anulowaniu najbliższych rat spłaty zadłużenia przy podwyższeniu kolejnych rat, tak by ich spłaty przypadły na okres, w którym klient przewiduje wzrost swoich możliwości finansowych.

Naszą współpracę zawsze rozpoczynamy od bezpłatnej konsultacji, w trakcie której dokonujemy wnikliwej analizy sytuacji, w jakiej znalazł się nasz klient. Przedstawiamy mu rzetelną ocenę aktualnego stanu, alternatywy działania i szanse na uzyskanie pozytywnych efektów każdej z zaproponowanych opcji. W kolejnym kroku zaczynamy wstępne negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu przedsądowego. Przygotowujemy dłużnika do wstępnego zebrania wierzycieli. 

zobacz więcej