+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Oddłużanie spółek

Rozwiązujemy nawet najbardziej skomplikowane przypadki problemów finansowych. Nieważna jest forma prawna Twojej działalności. Skomplikowane przepisy prawa nie stanowią dla nas przeszkody . Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu uwolnimy Cię z pętli zadłużenia. Pomożemy wyjść na prostą z każdych tarapatów i umożliwimy działanie w biznesie od nowa.

Specjaliści z KRU są skuteczni nawet w tak skomplikowanych sprawach jak postępowania upadłościowe spółek, bez względu na ich formę prawną. W przypadku kłopotów finansowych spółki pomożemy jej uwolnić się od długów, żeby mógła nadal działać i rozwijać się. Skomplikowane przepisy prawa nie mają znaczenia dla naszych ekspertów. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą spółce odzyskać płynność  finansową i wyjść z krytycznej sytuacji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 pr. up. postępowanie upadłościowe należy wszcząć, jeżeli spółka stała się niewypłacalna. Stan niewypłacalności oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a także sytuację, w której zobowiązania pieniężne spółki przekroczą wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Nie czekaj tak długo – skontaktuj się z nami od razu, gdy pojawią się problemy!

Oddłużanie spółek

Oprócz ogłoszenia upadłości spółki przyczynami powodującymi rozwiązanie spółki (ściślej wszczynającymi postępowanie likwidacyjne lub proces rozliczenia między wspólnikami) mogą być również: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądowe. Zajście jednej z przyczyn rozwiązania spółki – o ile nie zostanie przerwane zmierzającymi do utrzymania spółki czynnościami wspólników, spadkobierców wspólników, wierzyciela wspólnika – powoduje wszczęcie postępowania likwidacyjnego. Z kolei jeżeli nie przerwano postępowania likwidacyjnego, powinno kończyć się ono rozwiązaniem spółki.

Postępowanie likwidacyjne w przypadku spółek polega na podjęciu czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do upłynnienia majątku spółki. Zanim jednak do tego  dojdzie, likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania. Celem jest więc, aby dokonać zbycia majątku spółki. Zbycie – o ile nie będzie wiązało się ze zbyciem przedsiębiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym) – zmierza do oddłużenia majątku spółki, tak aby pozostały same aktywa. Likwidacja rozumiana jest więc jako rodzaj postępowania, który ma doprowadzić do rozwiązania spółki, czyli skutku w postaci wykreślenia spółki z rejestru. W tym skomplikowanym procesie podajemy pomocną, a przede wszystkim profesjonalną dłoń. Przeprowadzamy postępowanie upadłościowe spółki w sposób jak najmniej dotkliwy dla wszystkich jej wspólników.

zobacz więcej