+48 530 880 000
kancelaria@kancelaria-kru.pl

Istotne tematy

Blog ekspercki, który dostarczy Ci wiedzy na temat podstaw prawnych restrukturyzacji i upadłości. Poczytaj co nasi eksperci mają do przekazania.

Masz pytania? Nurtuje Cię jakiś temat? Odezwij się do nas – pomożemy Ci!

Powody odrzucenia wniosku o upadłość

Rzadko się zdarza, by ktokolwiek doprowadził się do stanu upadłości celowo. Najczęściej występują inne powody oddalenia wniosku o upadłość (przesłanki negatywne względne). Wśród nich wymienia się:

– umorzenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, z innych przyczyn, aniżeli na wniosek samego dłużnika; więcej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości wobec konsumenta, który jedynie kwestionuje istnienie zobowiązań. Ustawa Prawo Upadłościowe wskazuje na szereg okoliczności, których wystąpienie będzie powodowało oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.
więcej

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Osoba, która stara się o ogłoszenie upadłości, musi być osobą fizyczną, a zatem nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jest jednak możliwe ogłoszenie upadłości przez byłego przedsiębiorcę, jeśli zaprzestanie działalności oraz dokona wykreślenia z rejestru CEIDG. W trakcie prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy stosuje się odrębne przepisy i nie może on starać się o upadłość konsumencką.
więcej

Upadłość a bankructwo

Upadłość to w języku potocznym bankructwo – termin, który do niedawna  znaliśmy głównie z filmów, zwłaszcza amerykańskich. Wcześniej słyszeliśmy o bankructwie, ale raczej we wspomnieniach naszych dziadków lub rodziców, którzy pamiętali jeszcze okres sprzed II wojny światowej, czyli czasy II Rzeczpospolitej Polskiej. Potem nastąpił okres w którym, ze zrozumiałych względów, nikt zbankrutować nie mógł. Ale w III Rzeczpospolitej, czyli z początkiem lat 90-tych ubiegłego stulecia, pojęcie „bankructwa” powróciło, aczkolwiek pod łagodniej dla ucha brzmiącą  nazwą „upadłość”.
więcej

Upadłość osoby prywatnej

Upadłość konsumencka to bardziej szczegółowy termin, który oznacza redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Upadłość konsumencka została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości.
więcej